Zoeken
Kies uw taal

Afspraak maken en triage

Het maken van afspraken kan via MGN: https://home.mijngezondheid.net/inloggen/ of de Medgemak-app. Bent u niet in staat om in te loggen of als u eerst wilt overleggen met de assistente, kunt u de gehele dag bellen met de assistente.
De uitslagen vind u terug in MGN of in de Medgemak-app. Hier kunt u ook uw herhaalrecepten indienen.

Wanneer u de huisarts belt, krijgt u een van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Dat heet triage.

Triage zorgt er voor dat u de juiste zorg krijgt op het juiste moment (bijv. bij spoed onmiddellijk een afspraak of een spoedvisite), en bij de juiste hulpverlener. Het is niet de bedoeling dat de praktijkassistente de diagnose stelt. Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze assistentes hebben hiervoor de noodzakelijk scholingen gevolgd. Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met de huisartsen.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en u verder helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts;
  • De assistente overlegt met huisarts en belt u later terug;
  • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts of praktijkondersteuner;
  • De assistente maakt een afspraak voor een visite.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms voorstellen om later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?
Voor een soepel verloop van het spreekuur – waarbij wachttijden tot het minimum beperkt zijn – is het van belang dat u bij het maken van een afspraak behalve de aard van uw vraag, ook duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt, en of u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben. Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden kunnen worden voorkomen.

Mocht u meerdere dingen willen bespreken dan zal de assistente, voor zover de beschikbaarheid het toelaat, een dubbele afspraak voor u maken. Om zoveel mogelijk patiënten de gelegenheid te geven de huisarts te bezoeken is het aantal dubbele afspraken per dag beperkt. Immers hoe meer dubbele afspraken per dag des te minder patiënten die dag bij de huisarts terecht kunnen.

Het telefoonnummer: 0111-691280

Actueel
Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.