A A

Afspraak maken en triage

Voor het maken van afspraken en aanvragen van visites wordt u verzocht voor 10 uur te bellen.
Voor uitslagen kunt u bellen van 16:00 tot 17:00 uur. Het aanvragen van herhaalrecepten voor 11:00 uur.

U kunt uw herhaalrecepten via deze website doorgeven.

Wanneer u de huisarts belt, krijgt u een van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Dat heet triage.

Triage zorgt er voor dat u de juiste zorg krijgt op het juiste moment (bijv. bij spoed onmiddellijk een afspraak of een spoedvisite), en bij de juiste hulpverlener. Het is niet de bedoeling dat de praktijkassistente de diagnose stelt. Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze assistentes hebben hiervoor de noodzakelijk scholingen gevolgd. Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met de huisartsen.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en u verder helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts;
  • De assistente overlegt met huisarts en belt u later terug;
  • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts of praktijkondersteuner;
  • De assistente maakt een afspraak voor een visite.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms voorstellen om later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?
Voor een soepel verloop van het spreekuur – waarbij wachttijden tot het minimum beperkt zijn – is het van belang dat u bij het maken van een afspraak behalve de aard van uw vraag, ook duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt, en of u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben. Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden kunnen worden voorkomen.

Mocht u meerdere dingen willen bespreken dan zal de assistente, voor zover de beschikbaarheid het toelaat, een dubbele afspraak voor u maken. Om zoveel mogelijk patiënten de gelegenheid te geven de huisarts te bezoeken is het aantal dubbele afspraken per dag beperkt. Immers hoe meer dubbele afspraken per dag des te minder patiënten die dag bij de huisarts terecht kunnen.

Het telefoonnummer: 0111-691280

Het faxnummer: 0111-692629

Actueel

22/11

Tijdelijk geen elektriciteit

Donderdag 23 november van 9.00 tot ...

Lees meer
15/11

Werkzaamheden Scharendijke

Vanaf maandag 15 november wordt er ...

Lees meer
27/10

Huisartsenpraktijk Scharendijke bereikbaar

In de praktijk in Scharendijke krij...

Lees meer