Zoeken
Kies uw taal

Praktijkondersteuner (POH)

Esther houdt zich vooral bezig met de zorg voor mensen met diabetes mellitus en astma/COPD. Mensen bij wie de diagnose diabetes gesteld is worden door de huisarts verwezen naar het spreekuur van Esther. Door regelmatige controles wordt geprobeerd de diabetes goed te reguleren om zo het risico op complicaties te verkleinen. De begeleiding is zowel voor mensen met tablet- als met insulineafhankelijke diabetes. Elk kwartaal is er een afspraak waarbij de laboratoriumuitslagen besproken worden, en aandacht besteed wordt aan voorlichting en educatie over het ziektebeeld en leefstijl. Verder wordt de bloeddruk gemeten, voetcontrole verricht en wordt toegezien op het regelmatig controleren van de ogen. Een maal per jaar is de controle uitgebreider met een uitgebreid bloedonderzoek en een jaarcontrole door de huisarts.

Als de diagnose astma of COPD gesteld is, verwijst de huisarts naar het verpleegkundig longspreekuur. In principe wordt hier eenmaal per jaar een longfunctieonderzoek (spirometrie) gedaan om de longfunctie te kunnen volgen. Als er wijzigingen in medicatie zijn kan dit vaker nodig zijn om het effect van de medicatie te beoordelen. Verder geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, leefstijl, inhalatietechniek en stoppen met roken. Voor het laatste zijn ook begeleidingsgesprekken mogelijk.

Zowel het diabetes- als het longspreekuur wordt zelfstandig door de praktijkondersteuner uitgevoerd, maar wordt altijd nabesproken met de huisarts, zodat deze precies weet wat er afgesproken is. Medicijnwijzigingen blijven altijd de taak van de huisarts. Als het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, komt de praktijkondersteuner ook aan huis.

Voor de diabetes komt u in een regelmatig oproepsysteem, waarbij u voor diabetes elke 3 maanden een nieuwe afspraak krijgt, en voor astma/ COPD periodiek een uitnodiging voor het longfunctieonderzoek. U kunt ook zelf een afspraak maken bij Esther, via onze assistentes.

Esther haar werkdagen zijn  maandag, dinsdag en donderdag.

Actueel
Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.